Засідання прєктних груп спеціальності 053 Психологія

«Про розгляд пропозицій стейкхолдерів щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів Пенітенціарної академії України» – порядок денний засідань проєктних груп спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які відбулися 13 березня в рамках процедури перегляду освітніх програм з метою їх удосконалення.

На засіданнях були присутні всі зацікавлені сторони, зокрема керівники (гаранти освітніх програм) та члени проєктних груп: начальник кафедри психології к.психол.н., доцент Оксана МІРОШНИЧЕНКО;  професор кафедри психології д.психол.н., професор Тетяна ДАНИЛЬЧЕНКО; доцент кафедри психології к.психол.н., доцент Ірина ВОЛЕВАХА); від адміністрації ПАУ – проректор з освітньо-наукової діяльності д.ю.н., професор Вячеслав ПУЗИРНИЙ; керівники структурних підрозділів ПАУ: начальник навчального відділу д.філос.н., доцент Володимир СПІВАК та начальник сектору забезпечення якості вищої освіти В’ячеслав НЕСТЕРЕНКО; здобувачі вищої освіти: здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» Марія ЛІВИК та здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Право» Микола СНІТКО; голова курсантсько-студентського самоврядування ПАУ Іван ЗАБОЛОТНІЙ; представники роботодавців: заступник начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань д.ю.н., професор Андрій ГАЛАЙ та заступник начальника Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор» Євген ПОЧЕПНЯ. 

Під час засідання розглянули результати опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників та роботодавців освітніх програм «Психологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ПАУ, а також наказ Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2023 року № 1583 «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» в частині, що стосується змін до стандарту вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН від 24 квітня 2019 року № 565. 

Висловлені учасниками засідань пропозиції стосовно вдосконалення освітніх програм були схвалені шляхом голосування проєктними групами. Пропозиції винесуть на розгляд робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів Пенітенціарної академії України.

Пенітенціарна академія України дякує всім присутнім за інтерес та активну позицію в питанні забезпечення якості освітніх програм спеціальності 053 «Психологія».