Засідання методичного об’єднання викладачів

Навчально-методична робота – невід’ємна частина діяльності науково-педагогічних працівників разом з науковою, виховною, інноваційною та організаційною. З метою пошуку нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу в умовах воєнного стану відбулося засідання методичного об’єднання викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін закладів освіти 3 листопада.

У заході взяла участь завідувач кафедри підвищення кваліфікації працівників пробації Інституту професійного розвитку Пенітенціарної Академії України кандидат економічних наук, доцент Крістіна Сіренко. У своєму виступі вона надала інструктивно-методичні рекомендації щодо розробки дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. Під час обговорення було розкрито основні вимоги до робочої програми навчальної дисципліни, програм практик, матеріалів до проведення практичних занять, силабусу, засобів оцінювання та методів демонстрування результатів навчання. Зокрема зауважено, що під час розробки навчально-методичного комплексу дисципліни викладач забезпечує дотримання академічної доброчесності.