Засідання Наукового товариства

03 березня 2020 року відбулося чергове засідання Наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених Академії Державної пенітенціарної служби, на яке було запрошено проректора з наукової роботи С.О. Чебоненка.

На засіданні обговорювалися питання роботи наукових гуртків кафедр, проєкти співпраці з іншими закладами вищої освіти, а також участь здобувачів вищої освіти в міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020», яка відбудеться 23–24 квітня 2020 року в Академії. У цій конференції запланована участь українських та зарубіжних учених, представників державних установ, громадських організацій, працівників правозастосовних та правоохоронних органів. Члени Наукового товариства прийняли рішення підготувати тези для участі в міжнародній конференції.