Запорука професіоналізму пенітенціаріїв

У будь-якій цивілізованій країні світу одним із центральних завдань держави визнається охорона і захист прав та свобод громадян. Україна, як правова держава, що прагне реалізовувати всі покладені на неї обов’язки, визнаючи вказане завдання як ключове, ліцензувала закладам вищої освіти право надавати освітні послуги з підготовки спеціалістів з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», які будуть виявляти, припиняти та попереджати правопорушення, можуть спрямовувати професійні зусилля на відновлення порушених прав і карати правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливе.

Академія Державної пенітенціарної служби України є одним з вишів, де запроваджено підготовку фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Випускники Академії за вказаною спеціальністю після отримання диплома про вищу освіту здатні продемонструвати високий рівень володіння методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, та компетентні для того, щоб працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, правоохоронних органах, у системі Національної поліції, Служби безпеки, служби правопорядку у Збройних силах України, охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю, Національному антикорупційному бюро України, приватних детективних агентствах та інших органах, які здійснюють правоохоронні або правозастосовні функції.

Це означає, що завдання, яке стоїть перед науково-педагогічними працівниками Академії – сформувати професіонала, для якого провідними цінностями будуть права та свободи людини та який буде мати високий рівень правової культури і правової свідомості. Виконати поставлене завдання науково-педагогічні працівники вишу здатні тільки в разі поєднання зусиль зі співробітниками інших підрозділів, серед яких бібліотека посідає окреме місце. На сьогодні бібліотека Академії ДПтС – це не просто книгосховище, а сучасний культурний та ресурсний центр з надання актуальної інформації та, відповідно, умова забезпечення якісного й ефективного освітнього процесу. Й тим символічніше (приємніше), що поєднання зусиль на початку нового навчального року відбулося напередодні 30 вересня – Всеукраїнського дня бібліотек.

Кафедра економіки та соціальних дисциплін