Дистанційний захист дипломних робіт

25 травня в Академії відбувся захист дипломних робіт здобувачами магістрами заочної форми навчання спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»  у форматі відеоконференції в ZOOM.

Обговорення результатів захисту та виставлення оцінок проводилось вже на закритому засіданні екзаменаційної комісії після завершення захисту всіх запланованих робіт. Відзначимо, що теми представлених дипломних проектів актуальні та досить різноманітні.

Робота екзаменаційної комісії з використанням технологій дистанційного навчання організовується у відповідності до «Положення про організацію роботи екзаменаційної комісії Академії Державної пенітенціарної служби», «Положення про підготовку дипломної роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні», «Положення про кваліфікаційну роботу здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби» та інших локальних нормативних актів Академії.