Єсипенко Олександр Григорович

esipenkoстарший викладач кафедри

Біографічна довідка:

У 1993 р. закінчив Інститут підготовки кадрів Служби безпеки України (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста.

Наукові інтереси: актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльністі та застосування її результатів при документування протиправних дій осіб при відбуванні кримінальних покарань.

Публікації:

2016

 1. Єсипенко О.Г., Сикал М.М. Неустойка: поняття та проблеми застосування. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 серпня 2016 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 189–192.
 2. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г. Рольова гра, як метод активного навчання курсантів та студентів. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 50–53.

2017

 1. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Криміналістична характеристика групових непокор та масових заворушень, які вчиняють засуджені в установах виконання покарань. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2017. № 5. С. 141–144.
 2. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Проблеми питання застосування норм кримінального процесуального законодавства при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 393 КК України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти». Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2017. № 4. С. 299–301.
 3. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Огляд місця події з метою виявлення слідів злочину, що вчинений на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 30 червня 2017 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2017. С. 102–106.
 4. Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Характеристика криміногенної ситуації в місцях позбавлення волі. Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 89–94.

2018

 1. Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Характеристика криміногенної ситуації в місцях позбавлення волі та кримінологічна характеристика злочинів, що там вчиняються. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 1 (3). С. 230–238.
 2. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Максименко М.І. Ознаки колючо-ріжучих предметів, що незаконно використовують засуджені в установах виконання покарань. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 листопада 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 312–315.

2019

 1. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Пузиревський М.В. та ін. Огляд холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів на місці виявлення: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 273 с.
 2. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Кирієнко Д.М. та ін. Бойова підготовка: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 186 с.
 3. Єсипенко О.Г., Жежель В.А. Поняття насильницької злочинності. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 56–60.

2020

 1. Єсипенко О.Г., Левицький В.В., Oстрик Г.В. Кримінaльнe прoвaджeння щoдo нeпoвнoлітніх: oсoбливoсті прaвoзaстoсувaння. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 163–166.
 2. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Леоненко О.А. Криміналістична характеристика втеч засуджених із кримінально-виконавчих установ закритого типу. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 114–124.
 3. Єсипенко О.Г., Леоненко О.А., Рахільчук І.В. Сучасні правові та організаційні засади розвитку судової експертизи під час розслідування злочинів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 2 (10). С. 93–101.

2021

 1. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Левицький В.В., Ткаченко О.Г. Методи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 95 с.
 2. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. Оперативно-розшукова діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 86 с. – Таємно.
 3. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.
 4. Єсипенко О.Г., Малишко О.В. Загальні аспекти автотоварознавчої експертизи. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.305–308.