Якість освіти на часі

З 28 січня по 02 лютого 2018 року в місті Трускавці відбулась І Зимова школа Української Асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу.

До участі у цьому заході науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права було підготовлено слухача 361 навчальної групи лейтенанта внутрішньої служби  Антона Сікуна.

Під час школи були розглянуті такі теми: «Університетські рейтинги як механізм інтеграції української вищої освіти до Європейського простору вищої освіти»; «Сучасні стандарти академічного письма для молодих дослідників: передові практики європейських університетів та видавництв»; «Успішне написання грантових пропозицій (Європейський вимір)»; «Автономія та дослідження Європейських університетів»; «Академічна доброчесність: найкращі практики університетів ЄС для українських закладів вищої освіти»; «Якісні педагогічні дослідження: наративний підхід»; «Емпіричні методи освітніх досліджень: уроки з проведення TALIS в Україні»; «Міжнародні наукометричні бази даних як платформи для представлення наукових здобутків» та інші.

ДЛЯ ДОВІДКИ: УАДО функціонує в Україні з 2015 року. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку наукової компетентності дослідників у галузі освіти, підвищення якості освітніх досліджень для впливу на освіту та суспільство, здійснення та захист прав і свобод, задоволення професійних, наукових, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права