Як підготуватися до ЄВІ з іноземної мови?

Вступ до магістратури передбачає наполегливу підготовку до єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), який є непростим випробуванням як для здобувачів вищої освіти, так і для викладачів іноземної мови ПАУ. Для успішного складання ЄВІ необхідно мати знання на рівні В1–В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Викладачі кафедри іноземних мов докладають багато зусиль задля того, щоб опанувати певні методи та прийоми, які допоможуть здобувачам якісно підготуватися до складання ЄВІ з англійської мови. Досвідчені педагоги структуровано подають матеріал на практичних заняттях, поповнюють запаси лексики, покращують знання здобувачів з граматики.

Завідувач кафедри іноземних мов Ірина Борисенко і старший викладач кафедри Тетяна Ігнатович 3 листопада провели заняття-консультацію зі здобувачами вищої освіти 147-ої групи, щоб ознайомити їх з ефективними стратегіями опрацювання завдань ЄВІ з англійської мови. Не менш важливим завданням консультації була детальний аналіз типових питань іспиту. Крім того, педагоги продемонстрували навчальні посібники і сайти, за допомогою яких можна підготуватися до складання тесту з іноземної мови.

На думку фахівців, здобувачі вищої освіти немовних спеціальностей потребують покрокових інструкцій та багаторазових тренінгів з підготовки до ЄВІ. Саме на це спрямована робота викладачів кафедри іноземних мов на третьому й четвертому курсах: структурований виклад навчального матеріалу.