ІІ міжнародна науково-практична конференція

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує до участі у ІІ міжнародній науковопрактичній конференції «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи», яка
відбудеться 04 листопада 2022 року онлайн з використанням платформи ZOOM.


У рамках конференції планується пленарне засідання та робота секцій:
Секція 1 Виклики для суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку з воєнним станом в Україні.
Секція 2 Стратегії розвитку професійної компетентності в українському та світовому освітньому
просторі.
Секція 3 Актуальні проблеми використання результатів психологічних досліджень: особистості,
групи, колективу.
Секція 4 Міжнародно-правові засади захисту прав людини в сучасних умовах.
Секція 5 Актуальні проблеми галузевої освіти та науки в контексті євроінтеграції.
Секція 6 Проблеми реалізації кримінальної відповідальності в умовах воєнного стану.
Секція 7 Інформаційні технології та їх вплив на розвиток особистості: погляд в минуле та
майбутнє.
Секція 8 Соціально-виховна та психологічна робота: теорія і практика.
Секція 9 Соціально-філософські проблеми в сучасному суспільному вимірі.
Секція 10 Формування мотивації у здобувачів вищої освіти до здорового способу життя.
Секція 11 Психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов.


Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська.


Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно не пізніше 30 вересня 2022 року надіслати електронною
поштою на адресу conference.adpts@gmail.com ЗАЯВКУ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДІ (відповідно до
встановлених вимог щодо оформлення тез доповіді за ЗРАЗКОМ нижче). Назва файлів повинна
відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: ШевчукПетрозаявка,
ШевчукПетротези). Просимо Вас перевірити, чи містить лист ці два файли).

За результатами роботи конференції буде виданий збірник матеріалів конференції у форматі
PDF в розділі «Видання» на офіційному веб-сайті Академії (//academysps.edu.ua/) та сертифікат
учасника конференції.
Організаційний внесок не передбачений.

Більше тут: //academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Info.list_04.11.2022-1-1.pdf