Вступна кампанія

З 14 по 16 липня 2021 року в Академії Державної пенітенціарної служби відбулися організаційні збори та вступні випробування для абітурієнтів, які вступають на перший(бакалаврський) рівень вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням.

Перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. та відповідальний секретар приймальної комісії Співак В.В. під час організаційних зборів поінформовали вступників про порядок проведення та особливості вступної кампанії 2021 року: термін проведення вступних випробувань, порядок конкурсного відбору, надали роз’яснення щодо порядку подання заяв, оприлюднення результатів рейтингового списку і дату зарахування вступників.

Згідно з Правилами прийому до Академії ДПтС абітурієнти, які вступають на денну форму навчання за державним замовленням за усіма спеціальностями, крім конкурсу результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, складають вступне випробування з фізичної підготовки.

Начальник кафедри фізичної підготовки Донець І.О. зауважив, що за результатами виконання абітурієнтом окремих вправ, відповідно до критеріїв загальної оцінки під час виконання нормативів з фізичної підготовки, виставляють бали з кожної визначеної вправи, а також загальний результат «зараховано» або «не зараховано», які заносяться до екзаменаційного листа абітурієнта.

Вступне випробування пройшло 15 липня і складалося з вправ, які визначають рівень фізичної підготовки:

– швидкість – біг на 100 м (чол., жін.);

– витривалість – біг на 1000 м (чол., жін.);

– сила – підтягування на перекладині (чол.), згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі (жін.).

16 липня абітурієнти, які подали заяви на вступ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», в Академії складали творчий конкурс з основ правознавства у вигляді тестування.