Впровадження механізмів роботи із жінками

6 липня 2016 року науково-педагогічні працівники Академії ДПтС Шумна Л.П., д.ю.н., доцент – начальник кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права; Іваньков І.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права; Боднар І.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології взяли участь у круглому столі „Впровадження механізмів роботи із жінками, потерпілими від насильства, передбачених Стамбульською Конвенцією у національне законодавство”, який був проведений ГО «Центр „Жіночі перспективи”» у рамках проекту щодо лобіювання ратифікації Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція)».

Обрана тема круглого столу послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики, зокрема: необхідності ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція); обговорення проекту Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” та внесення змін до інших нормативно-правових актів у зв’язку із прийняттям Стамбульської конвенції; необхідність вироблення стандартів роботи із надання послуг жінкам та дітям потерпілими від насильства згідно Стамбульської конвенції; врахування вимог Стамбульської Конвенції у регіональних програмах з попередження насильства щодо жінок та розробка рекомендацій щодо запобігання насильства в сім’ї.

Кафедра теорії та історії держави та права,конституційного права
Кафедра кримінального,кримінально-виконавчого права та кримінології