Корекційні програми протидії домашньому насиллю

Старший викладач кафедри психології Академії ДПтС  підполковник внутрішньої служби Настояща У.В. брала участь у тренінгу «Впровадження корекційних програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство», в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка Міністерства соціальної політики в протидії гендерно-зумовленому насильству та (ре-)інтеграції населення, постраждалого від конфлікту» (17 -19 вересня 2018 року м. Київ).

Тренінг проводився з метою підвищення кваліфікації спеціалістів-психологів щодо спеціальних методик роботи з особами, які вчинили насильство.

Завдяки залученню висококваліфікованих фахівців таких як Геннадій Мустафаєв, кандидат психологічних наук, доцент, психотерапевт; Лідія Козуб, Представник Уповноваженого Верховної Ради з дотримання рівних прав і свобод;  Мрія Войтович, науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, психотерапевт, учасники тренінгу отримали дієві практики роботи з агресорами, удосконалили навички роботи із психотерапевтичною групою.

Знання отримані на тренінгу є досить актуальними для фахівців Державної кримінально-виконавчої служби, так як робота зі спецконтингентом та клієнтами пробації вимагає наявних знань та умінь у роботі із агресорами. Тому програми та методики даного тренінгу будуть впровадженні у практичні заняття із курсантами.