Науковці Академії на Вороновських читаннях

«Вороновські читання: євроінтеграційний вектор регулювання публічних фінансів в умовах воєнного стану» – під такою назвою відбулася міжнародна науково-практична конференція у стінах Державного податкового університету 5–6 жовтня. 

Організатори заходу – Асоціація фінансового права України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Щорічно 5 жовтня наукова спільнота фахівців фінансового права відзначає пам’ятний день і проводить міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену пам’яті фундатора фінансово-правової науки України, видатного фахівця в галузі фінансового права, талановитого педагога, академіка Національної академії правових наук України, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Лідії Костянтинівні Воронової. 

Головували на засіданні: перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Микола Кучерявенко, в. о. ректора Державного податкового університету кандидат економічних наук, доцент Дмитро Серебрянський та директор Полтавського юридичного інституту доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Ігор Криницький.

У «Вороновських читаннях» взяли участь науковці та практики, які назавжди поєднали свою діяльність з наукою фінансового права. Це практичні працівники органів державної влади України, практичні працівники суддівського корпусу Німеччини та України, науково-педагогічні працівники кафедри фінансового права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри податкового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедри публічного права Державного податкового університету, кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби та практичні представники бізнес-середовища. 

Академію Державної пенітенціарної служби на міжнародній науково-практичній конференції представляли завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу доктор юридичних наук, професор Світлана Ніщимна та начальник ад’юнктури (аспірантури) кандидат юридичних наук, доцент Яна Крупко.

Таємним голосуванням на засіданні Комітету з присудження премії імені Лідії Воронової отримала нагороду доктор юридичних наук, професор Світлана Ніщимна. Вітаємо з колективним визнанням у галузі фінансово-правової науки!