Віговський Віталій Леонідович

старший викладач кафедри

ORCID: 0000-0001-7820-2284

Біографічна довідка:

В 1984 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Наукові інтереси: актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльністі та застосування її результатів при документування протиправних дій осіб при відбуванні кримінальних покарань.

Хронологічний покажчик праць

  1. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г. Рольова гра, як метод активного навчання курсантів та студентів. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. С. 50–53.
  2. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Криміналістична характеристика групових непокор та масових заворушень, які вчиняють засуджені в установах виконання покарань. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2017. № 5.С. 141–144.
  3. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Проблеми питання застосування норм кримінального процесуального законодавства при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 393 КК України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти». Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2017. № 4. С. 299–301.
  4. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Синявський С.М. Огляд місця події з метою виявлення слідів злочину, що вчинений на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 30 червня 2017 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2017. С. 102–106.
  5. Віговський В.Л., Єсипенко О.Г., Максименко М.І. Ознаки колючо-ріжучих предметів, що незаконно використовують засуджені в установах виконання покарань. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 листопада 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 312–315.
  6. Тагієв С.Р., Віговський В.Л. Інститут присяжних в кримінальному процесі   //Кримінально-виконавча система.Вчора.Сьогодні.Завтра. 2018.
  7. Віговський В.Л., Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Пузиревський М.В. та ін. Огляд холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів на місці виявлення: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 273 с.
  8. Віговський В.Л.,  Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Кирієнко Д.М. та ін. Бойова підготовка: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 186 с.