Відкрите заняття з іноземної мови
17 вересня 2020 року в Академії ДПтС професором кафедри іноземних мов Биконею О.П. для курсантів 2-го курсу було проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова (Англійська)» на тему «Basic legal terms».
Його мета – формування англомовної лексичної компетентності (ознайомлення з новими лексичними одиницями з теми “Basic legal terms” та автоматизація дій з ними), мовленнєвих компетентностей, лінгвосоціокультурної компетентності та вдосконалення граматичних навичок з теми: «Revising Present Tenses» з використанням лексичних одиниць теми заняття.
Під час заняття курсанти виконували усні та письмові вправи із залученням відео та аудіо, тестові завдання, продукували монологічні висловлювання та відтворювали діалоги, читали тексти професійного спрямування, опрацьовували лексичний та граматичний матеріал. Протягом заняття був здійснений контроль з боку викладача, взаємоконтроль та самоконтроль (надавалися ключі для самоперевірки на дошці). У кінці заняття кожен курсант отримав лист для самооцінювання своєї роботи. Курсанти оцінили свою діяльність у різних видах англомовної мовленнєвої діяльності та отримали бали за роботу на занятті.
На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри іноземних мов та співробітники Академії Державної пенітенціарної служби.