Відкрита лекція «Педагогіка вищої школи»

25 квітня 2018 року ректором Академії, доктором педагогічних наук, полковником внутрішньої служби Тогочинським О. М. для слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» було проведено відкрите показове лекційне заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» на тему: «Наукові засади, принципи та органи управління закладом вищої освіти». До основних питань лекції було віднесено: 1. Наукові засади, завдання, напрями та принципи діяльності закладу вищої освіти. Типи закладів вищої освіти; 2. Органи управління закладом вищої освіти. Структура управління; 3. Органи громадського самоврядування у закладі вищої освіти; 4. Методична робота у закладі вищої освіти.

Тогочинський О. М. зазначив, що освіта є фундаментом розвитку людства й посідає важливе місце в будь-якому суспільстві. Якісна система освіти, вищим щаблем якої є вища освіта, сприяє формуванню інтелектуального, духовного й виробничого потенціалу суспільства. Ось чому розвиток держави має гармонічно поєднуватись з модернізацією освіти, щоб задовольнити потреби і прагнення людей, особливо молоді, сформувати нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності як громадського, так і приватного секторів.

На занятті були присутні проректори, наукові та науково-педагогічні працівники Академії.