Відбувся творчий конкурс з “Основ правознавства” для абітурієнтів

22 липня 2016 року в Академії Державної пенітенціарної служби пройшов творчий конкурс з Основ правознавства для абітурієнтів, що вступають на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.

Програма творчого конкурсу з «Основ правознавства» містить програмний матеріал аналогічний тому, що вивчається у загальноосвітніх школах і з яким абітурієнти повинні були ознайомитися у процесі підготовки до вступного тестування. Всі питання об’єднуються у розділи відповідно до галузей права: основні поняття теорії держави і права, таких галузей права, як конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне, екологічне, трудове та інші. Враховуючи специфіку нашого навчального закладу, підпорядкування Академії Державній пенітенціарній службі України, до програми були включенні питання, що стосуються кримінально-виконавчого права.

Сектор у зв’язках із засобами
масової інформації та громадськістю