Відбулася весняна атестація аспірантів та ад’юнктів

У період з 18 по 23 квітня на кафедрах, за якими закріплені аспіранти та ад’юнкти, відбулася весняна (проміжна) атестація. Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти та ад’юнкти звітували про хід виконання освітньо-наукової складової.

Було зазначено, що аспіранти, ад’юнкти першого, другого, третього та четвертого року навчання протягом звітного періоду проводили наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначено зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, активно брали участь у конференціях, тренінгах, вебінарах різного рівня, публікували статті в рейтингових журналах.

За результатами весняної атестації ухвалено рішення про затвердження звітів про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами, ад’юнктами 1, 2, 3 та 4-го року навчання за перше півріччя 2022/2023 навчального року, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».