Ващенко Іван Михайлович

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-0236-2753

Біографічна довідка 

У 1990 р. вступив в Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка на факультет фізичного виховання.

Після закінчення інституту в 1994 році почав працювати викладачем кафедри фізичного виховання. З 2003 по 2005 роки навчався на історичному факультеті Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Здобувши кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти вчителя історії.

У 2006 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Польська національна меншина на Україні 1920-1930 роки».

З 2010 року займав посаду доцента кафедри фізичного виховання. З 2011 року 2022 р.р. виконував обов’язки завідувача кафедри цієї ж кафедри.

У 2014 році було присвоєно вчена звання доцента. Суддя національної категорії з волейболу. 2003 – 2016 р.р. – головний тренер жіночої волейбольної команди «Буревісник – ШВСМ».

Наукова робота: загальна кількість робіт 23 (з них 2 статті опублікованих у SCOPUS), та 2 посібника для внутрішнього користування.

Список опублікованих праць за останні роки.

  1. Ващенко І.М., Буланов О.М., Миргородський Ю.М., Жигун К.Ф. Розвиток сили у студентів в процесі занять фізичними вправами в позааудиторній час / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2016. – № 69. С.187-190.
  2. Ващенко І.М., Попель С.Л., Цап І.Г Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання/ Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.–Вип. – Т. 76. – С. 263-266.
  3. Ващенко І.М., Курнишев Ю.А. Експериментальна перевірка педагогічних умов професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 81. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 408-411.
  4. Ващенко І.М., Рапацька Т.В., Порядіна В.В. Суб’єктивне уявлення студентської молоді про здоров’язбереження /Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 88. – Чернігів: НУЧК, 2020. – С. 306-310.
  5. Ващенко І.М., Корносенко О.К. Практичні заняття як основна форма викладання навчальних дисциплін спеціальності 017 фізична культура і спорт / Вісник Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Полтава: ПНПУ, 2020. – Вип. 86, Т. 1. – С. 143-145.
  6. Vashchenko I., Lazarenko, M., Plisko, V., Troyanovska, M., Kozeruk, Y., Lysenko, L., Donec, I. Development of motor skills of students with the help of the training simulator "belts with rings". Journal of Physical Educationand Sport, // Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2017. Vol. 17. P. 1147-1153. Doi: 10.7752/jpes.2017.03176.
  7. Olha Kolomiitseva, Anna Prikhodko, Inna Bodrenkova, Ihor Hrynchenko, Roman Honchar. Effectof Pilates training on respiration, joints mobility, and muscle strength in healthy middle-aged women with sedentary occupations. / ACTA GYMNICA, 2022, Volume 52, Article e2022.008. DOI: 10.5507/ag.2022.008
  8. Ващенко І. М., Бакіко І.В., Ковальчук В.Я., Дмитрук В.С., Савчук С.А. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів з легкоатлетичних дисциплін / Вісник Луцького національного технічного університету Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 32, Т. 1. –С. 8-10.