Угода з Ніжинським державним університетом ім. М.Гоголя

Академічна мобільність – важливий інструмент, який відкриває нові перспективи освітньо-наукового простору.

На цьому шляху Пенітенціарну академію України підтримує велике коло партнерських інституцій, зокрема Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, з яким нас пов’язує плідне освітнє й дослідницьке співробітництво.

Сьогодні, 29 березня, спільне бажання поглиблення партнерства між нашими закладами вищої освіти було засвідчено у двосторонній угоді, яку підписали в.о. ректора ПАУ Юлія ПЕТРОВСЬКА та ректор НДУ Олександр САМОЙЛЕНКО.

Підписана угода створює нові можливості для:

  • розроблення програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу;
  • організації академічної мобільності для здобувачів вищої освіти;
  • підготовки наукових публікацій, спільних виступів на наукових конференціях тощо.