Угода про співробітництво з Чернігівським НДЕКЦ МВС України
Ректором Академії Державної пенітенціарної служби Тогочинським О.М. та начальником Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Максименко М.І. була підписана угода про двостороннє співробітництво між Академією Державної пенітенціарної служби та Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.
В підписаній угоді зазначеного, що для розвитку науково-дослідної, навчально-виховної та суспільно-культурної діяльності Академія та НДЕКЦ співпрацюють за такими напрямками:
1 Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.
2. Підготовка та реалізація спільних науково-дослідних проектів, створення та функціонування творчих авторських колективів для вирішення дослідницьких і освітніх завдань.
3. Обмін результатами спільних наукових досліджень і розробок, публікаціями, навчальними матеріалами.
4. Обмін досвідом в реалізації передових технологій і методів навчання, надання взаємної допомоги в підготовці наукових кадрів.
5. Участь у підготовці фахівців, молодих вчених, співробітниками Академії та НДЕКЦ для отримання вмінь та навичок з нових криміналістичних досліджень,  освоєння нової техніки і методики проведення судових експертиз.
6. Організація та проведення екскурсій, лекцій з курсантами, слухачами та студентами для більш повного ознайомлення з історією, культурою, системою функціонування і іншими аспектами життя Академії та НДЕКЦ.