Тренування пожежних дружин

6 грудня 2017 року в навчальному корпусі № 2 з гуртожитком Академії були проведені практичні заняття з відпрацювання дій добровільних пожежних дружин 1-го, 2-го, 3-го навчальних курсів факультету пробації з гасіння умовної пожежі на території та в приміщеннях навчального корпусу № 2.

У ході тренування були перевірені знання функціональних обов’язків особового складу пожежних дружин, а також відпрацьовані практичні дії щодо локалізації та гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння.

За підсумками  проведеного тренування учасниками були набуті нави­чки і здатності самостійно, швидко і безпомилково орієнтуватися в ситуа­ції під час виникнення загрози пожежі або самої пожежі, визначення  напрямку  дій  із запобі­гання та ліквідації її осередків.