Тренінг з підготовки тренерів профілактичної програми „Вибір”

7–9 листопада 2018 р. в Академії Державної пенітенціарної служби науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, кафедри психології із залученням головного спеціаліста з профілактики негативних явищ серед молоді Чернігівського обласного молодіжного центру В. Рябухи та старшого викладача Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Л. Махоткіної організовано та проведено тренінг з підготовки тренерів програми „Вибір”.

Метою підготовки тренерів цієї програми є проведення заходів щодо профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу і злочинності серед неповнолітніх загальноосвітніх середніх шкіл м. Чернігова. До програми тренінгу включено такі курси: основи профілактики; теорії профілактики, ефективні технології навчання, фактори ризику та захисту; стилі засвоєння інформації, управління процесом навчання, лідерство; особливості проведення уроків „Відповідальний вибір” та „Повага”; особливості проведення уроків „Відповідальна поведінка” та „Друзі та їх вплив”.

У поточному навчальному році курсантсько-студентська молодь Академії планує проведення програми «Вибір» у 26 школах міста. Для України участь молоді у таких процесах – це досвід, який активно починає впроваджуватись.