Тренінг з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики»

Протягом квітня – червня задля посилення залученості через освіту для демократії (SEED) реалізовувалася Програма громадянської освіти Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), у рамках якої громадянам України дається можливість більш ефективно брати участь у виборчих і політичних процесах та надаються інструменти, необхідні для забезпечення відповідальності обраних представників за ефективне управління. Завдяки підписанню Меморандуму з українським офісом IFES Академія Державної пенітенціарної служби в особі професора кафедри економіки та соціальних дисциплін доктора філософських наук, професора Наталії Доній і професора кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін доктора педагогічних наук, професора Вікторії Аніщенко долучилася до серії тренінгів з інтерактивних методик викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії та практики».

Метою тренінгів IFES визначив: посилення залучення через освіту для демократії (SEED), що має допомогти молодим людям краще зрозуміти демократичний процес, роль і відповідальність кожного громадянина в ньому. Навчальна програма, матеріали та методологія SEED розроблені для того, щоб розвивати у здобувачів освіти демократичні цінності, водночас озброюючи їх знаннями й навичками, необхідними для ефективного та інформованого громадянства в демократіях цифрової епохи. Щоб зміцнити навички студентів (зокрема, цифрову грамотність, критичне мислення та ухвалення рішень, активне слухання, досягнення консенсусу, публічні виступи, групову роботу, розв’язання проблем), методологія громадянської освіти IFES наголошує на пріоритеті інтерактивних методів навчання (на відміну від традиційного лекційного формату). Основним завданням впровадження викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії та практики» визнається створення простору креативності, толерантності і стимулювання для молодих людей, щоб розширити їхнє розуміння демократії та сприяти розбудові спільноти серед зацікавлених здобувачів освіти та їхніх мереж.

Академію Державної пенітенціарної служби на тренінгу з 26 по 29 червня представляла Наталія Доній, доктор філософських наук, професор, професор кафедри економіки та соціальних дисциплін. Протягом занять учасники мали змогу детальніше ознайомитися з інтерактивними методами навчання на сесіях безперервного професійного розвитку під керівництвом IFES з національними та міжнародними експертами. Важливим підсумком тренінгових занять стало створення проєкту дій, який визнано основним компонентом опанування майбутніми здобувачами освіти курсу. Проєкт студентських дій має заохочувати лідерство та навчити здобувачів визначати проблему у своїх громадах, досліджувати її, пов’язуючи з темами курсу, та розробити план дій для розв’язання проблеми. Завдяки безпосередньому досвіду здобувачі мають відточити знання й навички, необхідні для активної громадянської позиції, що є надзвичайно важливим для відбудови України в післявоєнний період.

Кафедра економіки тасоціальних дисциплін