Тренінг з фінансової грамотності

Курсанти факультету пробації, які здобувають освіту з галузі знань 051 Економіка, після закінчення закладу вищої освіти мають продемонструвати низку компетенцій, які засвідчать їх професійні знання та стануть маркерами конкурентоздатності на ринку праці. Однією з таких компетенцій мають стати вміння самостійного планування шляхів досягнення особистісних фінансових цілей, у тому числі альтернативних, та вміння усвідомленого вибору найбільш ефективних способів рішення фінансових задач.

Саме з метою вироблення вказаних умінь майбутні економісти були залучені до участі в тренінгу з фінансової грамотності, програма якого побудована на тих ідеях всесвітнього руху із соціальної та фінансової просвіти молоді, які прищеплюють молодому поколінню навички бюджетування власних коштів, ощадливості та прийняття виважених рішень під час планування і витрачання грошей.

Тренером з фінансової грамотності виступила голова методичного об’єднання обліково-економічних дисциплін ЗФПО Чернігівської області Ірина Поцелуйко. Крім того, в рамках тренінгу особлива увага була приділена розвитку навичок роботи зі статистичною, фактичною та аналітичною фінансовою інформацією.

У перспективі отримані навички покликані сприяти правильному розпорядженню власними грошима, досягненню матеріального добробуту в майбутньому і мають попереджати потрапляння в боргову залежність.

Кафедра економіки та соціальних дисциплін