Тренінг для майбутніх фахівців-правоохоронців

Триває цикл тренінгів для майбутніх фахівців-правоохоронців у рамках вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні технології у правоохоронній діяльності», започаткований професором кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін доктором педагогічних наук, професором Вікторією Аніщенко.

Дводенний тренінг із цього циклу відбувся 7 та 10 листопада. Тренер Вікторія Аніщенко запропонувала майбутнім правоохоронцям цікаві комплексні практико-орієнтовані кейси, що містили різноманітні завдання: відпрацювання навичок з визначення рівнів спілкування, обрання стилів спілкування, усвідомлення власної ролі в міжособистісних стосунках у звичайному і професійному середовищі, побудова особистісної моделі спілкування та розуміння людей різних категорій під час комунікації.

Творчі завдання допомогли учасникам тренінгу зрозуміти алгоритм застосування ситуаційного аналізу для успішного ділового спілкування, сприяли набуттю навичок командної роботи, розвитку емоційного інтелекту, креативного мислення та лідерського потенціалу.