Ткаченко Олександр Григорович

заступник начальника кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Біографічна довідка 

Ткаченко ОГ 160х200У 2005 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

У 2012 р. в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) захистив дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» за темою: «Адміністративна відповідальність, пов’язана з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань».

Наукові інтереси: проблемні аспекти бойової та вогневої підготовки осіб рядового та начальницького складу ДКВС України; адміністративна відповідальність в сфері діяльності ДКВС України.

Публікації останніх років:

2016

 1. Ткаченко О.Г. Виконання адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Кримінально-виконавча політика України у дослідженнях молодих вчених: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції (м. Київ, 15 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С. 288–290.
 2. Ткаченко О.Г. Виконання стягнень за адміністративні правопорушення як завдання служби пробації. Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19–20 квітня 2016 р.). Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2016. С. 136–141.
 3. Ткаченко О.Г., Ткаченко О.С. Адміністративно правове регулювання проведення антитерористичної операції. Основні напрями стратегії прориву регіонального розвитку. Збірник. Чернігів, 2016. С. 164–170.
 4. Клещ О.В., Ткаченко О.Г. Особливості подання декларацій про доходи суб’єктами Закону України «Про запобігання корупції». Основні напрями стратегії прориву регіонального розвитку. Збірник. Чернігів, 2016. С. 122–128.
 5. Рибак Ю.М., Ткаченко О.Г. Проходження публічної служби в умовах сьогодення. Інформаційне і правове забезпечення управління економічним та соціальним розвитком країни. Збірник матеріалів XII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 28 квітня 2016 р.) Чернігів: ЧІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая, 2016. С. 72–74.
 6. Сикал М.М., Ткаченко О.Г. Питання розмежування понять контроль і нагляд за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 3. С. 108–110.
 7. Ткаченко О.Г. Впровадження в Україні служби пробації як крок до міжнародних стандартів. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 серпня 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 217–219.
 8. Ткаченко О.Г. Посилення відповідальності за образу щодо осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 293–295.
 9. Будола О.Т., Ткаченко О.Г. Особливості добору осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 43–45.
 10. Зливко Я.С., Ткаченко О.Г. Правила застосування спеціальних засобів в установах виконання покарань. Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 р.). Чернігів, 2016. С. 179–182.
 11. Ткаченко О.Г., Шаповал О.О. Відповідальність за зайняття проституцією. Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 р.). Чернігів, 2016. С. 182–191.

2017

 1. Зливко С.В., Ткаченко О.Г. Адміністративна відповідальність за образу персоналу Державної кримінально-виконавчої служби. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 3. С. 29–32.
 2. Ткаченко О.Г. Кадрове забезпечення пенітенціарної служби Міністерства юстиції України. Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації: збірник матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26 квітня 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 128–132.
 3. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Напрямки реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.): в 2 т. Запоріжжя, 2017. С. 224–225.
 4. Сапіга М.Я., Ткаченко О.Г. Щодо дисциплінарної відповідальності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України за порушення антикорупційного законодавства. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.): в 2 т. Запоріжжя, 2017. С. 250–253.
 5. Ткаченко О.Г. Детермінанти корупційних проявів у Державній кримінально-виконавчій службі Міністерства юстиції України. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 30 червня 2017 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2017. С. 117–120.
 6. Ткаченко О.Г., Трохименко Д.О. Актуальні проблеми реформування пенітенціарної системи. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.): в 2 т. Запоріжжя, 2017. С. 261–264.
 7. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Ґенеза кримінально-виконавчої політики України. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12–13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 346–350.
 8. Сапіга М.Я., Ткаченко О.Г. Шляхи запобігання корупції в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12–13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 343–346.
 9. Сапіга М.Я., Ткаченко О.Г. Проблемами адміністративної відповідальності за правопорушення пов’язані з корупцією в Державній кримінально-виконавчій службі України. Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 77–79.

2018

 1. Дубік В.Л., Ткаченко О.Г. Адміністративно-правові аспекти попередження адміністративних правопорушень персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 20 квітня 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 354–357.
 2. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Антикорупційна політика в органах та установах державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 20 квітня 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 349–354.
 3. Дубік В.Л., Ткаченко О.Г. Поняття персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації: матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 227–232.
 4. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Концепція кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С. 198–209.
 5. Ткаченко О.Г. Реалізація права громадян на захист з використанням зброї. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 1 (3). С. 239–248.
 6. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Особиста безпека громадян та їх право на самозахист. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland». Stalova Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Vol. 4. Stalova Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 31–35.
 7. Разумейко Н. С., Ткаченко О. Г. Види насильства щодо підлітків та його особливості. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 2 (4). С. 48–61.
 8. Анохіна К.Е., Ткаченко О.Г. Пенітенціарна система – єдність та різноманіття поглядів та законодавчих визначень. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 листопада 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 403–405.
 9. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. The variety of breach of pocture in the period of study at school. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2018. № 1 (1). С. 162–168.

2019

 1. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Підготовка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. La science et la technologie à l’ère de la société del’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale (Bordeaux, 03 mars 2019). 2019. Volume 6. France. P. 35–37.
 2. Кисельов Д.В., Ткаченко О.Г. Проблеми функціонування та встановлення моделі ювенальної пробації в Україні: міжнародний досвід. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник матеріалів XI міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 квітня 2019 р.). Чернігів, 2019. С. 318–322.
 3. Зливко С.В., Ніщимна С.О., Ткаченко О.Г. та ін. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.О. Ніщимної. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 436 с.
 4. Ivankov I., Puzyrov M., Shamruk N., Tkachenko O., Zvenyhorodskyi O. Ethical Norms of Business Activities in E-business. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22. Special Issue 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/ethical-norms-of-business-activities-in-ebusiness-8070.html.
 5. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Добір та підготовка кадрів як передумова професійної компетентності осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали IV заочної науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 25 квітня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 134–137.
 6. Гетта П.Г., Ткаченко О.Г. Порівняльний аналіз організації діяльності органів протидії корупції зарубіжних країн. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2019. № 2 (6). С. 117–125.
 7. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Добір та підготовка як складові професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 1 (6). С. 58–69.
 8. Калита Ю.С., Ткаченко О.Г. Проблеми нормативного регулювання запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 06–07 грудня 2019 р.): у двох частинах. Ч. 2. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. С. 70–74.
 9. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Співучасть та замах в адміністративному праві у правопорушенні що посягають на режим утримання установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Випуск 41. Т. 1. С. 116–120.
 10. Ткаченко О.Г. Адміністративний примус в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 54 с.
 11. Ткаченко О.Г. Адміністративне право та процес: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 107 с.

2020

 1. Олефір Л.І., Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Приватний інтерес як евентуальне джерело корупції. Topical issues of the development of modern science. The 7-th International scientific and practical conference. (Sofia, March 11–13, 2020). Sofia: Publishing House «ACCENT», 2020. С. 385–390.
 2. Кондратенко Н.В., Ткаченко О.Г. Щодо питання надання права громадянам на володіння та користування вогнепальною зброєю. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 2. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 277–281.
 3. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.
 4. Дем’яненко Ю.О., Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Вікові та статеві особливості вияву агресії в поведінці сучасних підлітків. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. № 1 (4). С. 95–105.
 5. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Поняття та характерні риси конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 2 (10). С. 63–74.
 6. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. 2-ге вид., виправл., доповн. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.

2021

 1. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Левицький В.В., Ткаченко О.Г. Методи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 95 с.
 2. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г., Тогочинський О.М. Оперативно-розшукова діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 86 с. – Таємно.
 3. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г. та ін. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / за заг. ред. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.
 4. Аніщенко В.О., Ткаченко О.Г., Разумейко Н.С. Механізми запобігання виникнення конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні. Virtus: Scientific Journal. 2021. March # 52. С. 209–212.
 5. Корчова І.В., Ткаченко О.Г. Проблемні питання недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки у сфері техногенної та пожежної безпеки. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 369–373.
 6. Корчова І.В., Ткаченко О.Г. Мета державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 28 квітня 2021 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.445–449.
 7. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Вплив фізичної активності на здоров’я нації. Європейські виміри сталого розвитку: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 червня 2021 р.). Київ: НУХТ, 2021. С. 86–87.