Технології професійної діяльності: теорія і практика

2 серпня 2016 року в Академії Державної пенітенціарної служби пройшла заочна науково-практична конференція «Технології професійної діяльності: теорія і практика.», в якій взяли участь наукові, науково-педагогічні, практичні працівники, ад’юнкти, аспіранти, курсанти та студенти вищих навчальних закладів з усіх регіонів України.

Для участі в роботі конференції до науково-дослідного центру Академії надійшло тридцять шість доповідей за такими напрямами: соціально-гуманітарні аспекти професійної діяльності, правові та психолого-педагогічні засади підготовки фахівців у галузі права: вітчизняний і зарубіжний досвід та актуальні проблеми теорії права і галузевих юридичних наук.

За результатами конференції доповіді та повідомлення будуть розміщені на сайті Академії Державної пенітенціарної служби у формі збірника тез.

Сектор зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю