Світовий досвід виховної роботи з неповнолітніми порушниками

27 квітня 2018 року був проведений науково-методичний семінар «Світовий досвід виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками». Метою проведеного заходу було вшанування пам’яті видатних педагогів, які працювали з неповнолітніми правопорушниками; розгляд літературних творів та педагогічних систем, які спрямовані на роботу з неповнолітніми; популяризація та практичне використання різноманітних ідей та принципів у сучасних умовах організації соціально-виховної роботи із засудженими.

У роботі семінару брали участь: проректор Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат педагогічних наук, доцент Чебоненко С. О., вчений секретар вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат педагогічних наук, доцент, підполковник внутрішньої служби Єрмак С. М., викладачі кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін – начальник кафедри, кандидат педагогічних наук Разумейко Н. С., професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Дрижак В. В., доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Педорич А. В., доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Шумейко З. Є., курсанти та студенти 2-го та 3-го курсів Академії.

Розпочався науково-методичний семінар з доповіді Чебоненка С. О. Він поділився своїм великим досвідом у вивченні спадщини видатних педагогів та враженнями від тих місць, де проходила їх копітка діяльність.

У виступах учасники науково-методичного семінару висвітлили питання щодо підходів українських педагогів у вирішенні проблем неповнолітнього, виховання підростаючого покоління в різних країнах, особистісно орієнтованого виховання в сучасній педагогіці, стану злочинності серед неповнолітніх в Україні, причин девіантної поведінки неповнолітніх, безпритульності як соціального явища, актуальних проблем запобігання злочинам неповнолітніх, педагогічної діяльності Макаренка А. С., його ідеї та твори, зокрема, «Педагогічну поему» як світовий здобуток педагогіки, роботи над вихованням неповнолітніх у колонії імені М. Горького, роботи з дітьми та хуліганами за творчістю Сухомлинського В. О., особливостей соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими жіночої статі, досвіду проведення конкурсу «Червона калина» серед неповнолітніх засуджених до позбавлення волі, виправлення та ресоціалізація неповнолітніх правопорушників, виховання в неповнолітніх правопорушників правової свідомості.

Учасники переглянули підготовлені презентації: «Педагогічна діяльність за А. С. Макаренком» та «Особливості соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими жіночої статі», «Досвід проведення конкурсу „Червона калина” серед неповнолітніх засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях». Переглянули фрагменти кінохроніки, документальних та художніх фільмів – «Путівка в життя», «Історія покарань», «Завоювання Куряжа» і т. ін.

Заздалегідь курсанти 2-го та 3-го курсів готували науково-дослідні роботи, присвячені тематиці цього науково-методичного семінару. Короткі доповіді з кращих науково-дослідних робіт були представлені авторами. Питання, що висвітлювались у доповідях учасників, викликали жваве обговорення. Кращі доповіді представили курсанти: Гриб О., Шевага В., Гавриш Н., Кондратенко Н., Марканич Д., Русевич К., Макієнко А., Ганжа Я., Маслов О., Яворська С., Чайка В., Година І., Михайлова Т., Кульок Д. та інші.

Із заключним словом виступив учений секретар вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат педагогічних наук, доцент, підполковник внутрішньої служби Єрмак С. М., розкривши питання важких історичних реалій, в яких доводилось працювати видатним педагогам.

 Кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін