Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності

27 квітня відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів», яка започаткована й організована кафедрою педагогіки та гуманітарних дисциплін. У роботі конференції взяли участь науковці та практики з 33 закладів вищої освіти.

Під час конференції прозвучали вітання від проректора з наукової та освітньої діяльності Академії Державної пенітенціарної служби д.ю.н., професора Вячеслава Пузирного; заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, керівника кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» д. пед. н. професора, члена-кореспондента НАПН України Галини Соцької; професора кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка д. пед. н., професора Юлії Носко; начальника науково-організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького к. п. н., доцентаЮрія Дем’янюка; професора кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності д.пед.н., професора Лариси Руденко та інших.

Прозвучали змістовні й цікаві доповіді, відбулося обговорення актуальних проблем щодо розвитку педагогічної майстерності, культури, іміджу викладача та інноваційних інструментів навчання здобувачів вищої освіти.

За матеріалами конференції видано електронний збірник тез доповідей та електронні сертифікати учасників.