Рукопашний бійТренери: Сорокопуд В’ячеслав Борисович

Мета факультативу: підготовка курсантів та студентів з високим рівнем фізичної підготовленості, здатних ефективно вирішувати службові завдання, стійко переносити високі розумові, нервово-психічні, морально-волові та фізичні навантаження, сприяти вирішенню завдань навчання і виховання.

У процесі навчання формуються теоретичні знання та набуваються необхідні професійно-прикладні навички.

Завдання:

  • розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей;
  • формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;
  • набуття елементарних знань у галузі фізичної підготовки;
  • виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами;
  • формування основ здорового способу життя;
  • формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;
  • виховання морально-вольових і психологічних якостей.

Спортсмени факультативу приймають участь у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях з різних видів спортивних єдиноборств.