Співпраця з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

18 травня 2023 року, з метою розширення  зв’язків щодо співробітництва в галузі освіти і науки, вдосконалення освітнього процесу, наукової співпраці, обміну досвідом з питань забезпечення якості освіти, встановлення ділових контактів між Академією Державної пенітенціарної служби в особі в. о. ректора Юлії Петровської та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в особі ректора Володимира Бугрова було укладено Договір про співпрацю.

У договорі мова йде про проведення спільних конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, круглих столів, сумісну підготовку науково-практичних коментарів, енциклопедичних видань, аналітичних матеріалів, нормативно-правових актів та інше за темами, що становлять взаємний інтерес сторін.