Соціальні хвороби поч. ХХІ ст

2-3 червня 2016 року в Академії Державної пенітенціарної служби кафедрою гуманітарних та соціально-економічних дисциплін було проведено дискусійну площадку на тему ««Соціальні хвороби поч. ХХІ ст.: результат збою соціальної системи чи закономірність розвитку?».

Метою даного навчально-наукового заходу було означено підтримку інтересу до пізнавальної, дослідної та інтелектуальної діяльності курсантів і студентів, а також вдосконалення навичок ведення дискусії й відстоювання власної точки зору.

В рамках основної проблеми для обговорення було виділено чотири питання: «Соціальні хвороби – це супровідний елемент цивілізації?»; ««Мати» перемагає «бути»: чи перемога це?»; «Соціоекологічний рельєф сучасності: фактор поширення соціальних хвороб чи постраждала сторона?»; «Життя в соціальних мережах: «за» і «проти». Всього в дискусійній площадці прийняло участь 6 команд, сформованих курсантами 111-113 груп і студентами 3 курсу під назвами: «ГРУПА 111», «КЕДИ», «ГРУПА 112», «VICTOR», «ДОЩИК» та «VITA».

Координатор, професор кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін, д.філос.н., доцент Н.Є. Доній ознайомила присутніх з темою та основними положеннями роботи в рамках площадки, а також у ході дискусії організовувала та скеровувала її процес, орієнтуючись на попередньо обговоренні правила проведення.

Об’єктивність оцінювання презентацій позицій команд забезпечувалося шляхом трьохрівневого підходу до визначення переможців: експертною групою, групою критиків і незалежною аудиторією. До складу експертної групи увійшли провідні фахівці Академії ДПтС: професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, д.економ.н., професор А.В. Кравчук, д.юрид.н., професор, начальник кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу С.О. Ніщимна та завідувач відділення контрактного навчання к.техн.н., доцент В.О. Аніщенко.

Навчально-педагогічний склад кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, а саме: начальник кафедри, голова департаменту взаємодії з пенітенціарною службою Міжнародної громадської організації «Міжнародний конгрес захисту прав і свобод людини “Мир”», д.екон.н., доцент, полковник внутрішньої служби О.Г. Гончаренко, доцент кафедри, к.філос.н., капітан внутрішньої служби В.В. Співак і старший викладач кафедри, підполковник внутрішньої служби А.В. Попружна виступили в якості критиків.

Незалежну аудиторію склали студенти групи 136, функціональним обов’язком яких було: вказати позицію якої з шести команд вони поділяють і таким чином віддають їй свій голос. Допомогу в слідкування за дотриманням регламенту надавав таймкіпер, в ролі якого виступив курсант 111 групи Д. Гладуш.

Переможцем змагань стала команда «ДОЩИК» в складі: Олександр Штефан, Сергій Ледень, Микита Лутченко та Володимир Николишин.

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін