Сорокопуд В’ячеслав Борисович

sorokopudстарший викладач кафедри

ORCID: 0000-0002-8842-4531

КМС – з боротьби дзю-до, та САМБО.
Чемпіон та призер змагань Республіканських Рад, спортивного товариства «Трудові резерви та колос».
У 1993 році закінчив Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка.
З 1993 року по 2010 рік працював у ОВС, на посадах викладача рукопашного бою, інспектора та старшого інспектора бойової підготовки.
Розробив власну методику викладання рукопашного бою для силових відомств.

Список опублікованих праць за останні роки:

 1.  Лисюк С. М, Пилипенко В. М, Сорокопуд В. Б,   Ткаченко І. В. ВПЛИВ СВІТОВИХ ВОЄН НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  //  Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [редкол. : Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерство юстиції України, АкадеміяДержавноїпенітенціарноїслужби. Чернігів, 2018. – С. 46-53.
 2. Петрик Д.П., Могільний Ф.В., Сорокопуд В.Б., «РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК  САМОЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ  ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»Вісник  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст]. Вип. 152.  У  2-х  томах.  Том  1  /  Чернігівський  національнийпедагогічнийуніверситетімені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 276 с. (Серія: педагогічнінауки)С.60-63
 3. Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М., Ткаченко І.В., Кирієнко Д.М. Могильний Ф.В. «ОПТИМІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ДПтС» Фахове наукове видання з педагогічних наук „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка” (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. No 1-05/1, наказ МОН науки УкраїниNo 1222 від 7.10.2016 р.).
 4. Пилипенко В.М., Лисюк С.М., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В. Вплив світових воєн на навколишнє середовище. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, Академія Держаної пенітенціарної служби (м. Чернігів, 19 квітня 2018 року). Чернігів, 2018. С. 46-53.
 5. Пилипенко В.М., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В., Лисюк С.М. Формування готовності курсантсько-студентської молоді до захисту батьківщини у процесі спортивно-масової діяльності. «Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «juniorz»»:Матеріали міжнародної науково-практичній конференції, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк. 15-16 квітня 2019 року). Луцьк, 2019.
 6. Пилипенко В.М., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В. Тактика й техніка гри футбольного воротаря. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал Академії ДПтС. Чернігів. № 1(2). 2019.
 7. Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М. Підвищення функціональних можливостей фахівців пенітенціарної системи в процесі фізичної підготовки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал Академії ДПтС. Чернігів. № 1(2). 2019.
 8.  Лисюк С. М, Пилипенко В. М, Сорокопуд В. Б,   Ткаченко І. В.ВПЛИВ СВІТОВИХ ВОЄН НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  //  Правові, соціальні та екологічніаспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [редкол. :Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерствоюстиції України, АкадеміяДержавноїпенітенціарноїслужби. Чернігів, 2018. – С. 46-53.
 9. Петрик Д.П., Могільний Ф.В., Сорокопуд В.Б., «РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК  САМОЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ  ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»Вісник  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст]. Вип. 152.  У  2-х  томах.  Том  1  /  Чернігівський  національнийпедагогічнийуніверситетімені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 276 с. (Серія: педагогічнінауки)С.60-63
 10. Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М.,Ткаченко І.В., Кирієнко Д.М. Могильний Ф.В. «ОПТИМІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ДПтС» Фаховенауковевидання з педагогічних наук „НауковийвісникМелітопольського державного педагогічногоуніверситету. Серія: Педагогіка” (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. No 1-05/1, наказ МОН науки УкраїниNo 1222 від 7.10.2016 р.).
 11. Мірошниченко О. М., Сорокопуд В. Б. Вплив психологічної складової на якісну підготовку персоналу дквс на заняттях із спеціальної фізичної підготовки. «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 12 березня 2021 року. Чернігів:  Академія Держаної пенітенціарної служби, 2021. С. 111-113. (Тези)
 12. Петрик Д. П. Сорокопуд В. Б. Ткаченко І. В. Методика послідовності навчання курсантів Академії Державної пенітенціарної служби в рамках занять зі спеціальної фізичної підготовки. «Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії»: Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнар. наук.-метод. конф. 4–5 квіт. 2021 р. Національна академія Національної гвардії України, кафедра фізичної підготовки та спорту. Харків, 2021. Вип. 11. С. 226–228. (Тези)
 13. Сорокопуд В.Б.,  Ткаченко І.В., Гончар В.В. Інноваційні напрямки вдосконалення професійної компетентності персоналу ДКВС України щодо збереження здоров’я та життя в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал. 2022. № 1 (8).