Сорокопуд В’ячеслав Борисович

sorokopudстарший викладач кафедри

КМС – з боротьби дзю-до, та САМБО.
Чемпіон та призер змагань Республіканських Рад, спортивного товариства «Трудові резерви та колос».
У 1993 році закінчив Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка.
З 1993 року по 2010 рік працював у ОВС, на посадах викладача рукопашного бою, інспектора та старшого інспектора бойової підготовки.
Розробив власну методику викладання рукопашного бою для силових відомств.

Список опублікованих праць за останні роки:

  1.  Лисюк С. М, Пилипенко В. М, Сорокопуд В. Б,   Ткаченко І. В. ВПЛИВ СВІТОВИХ ВОЄН НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  //  Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [редкол. : Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерство юстиції України, АкадеміяДержавноїпенітенціарноїслужби. Чернігів, 2018. – С. 46-53.
  2. Петрик Д.П., Могільний Ф.В., Сорокопуд В.Б., «РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК  САМОЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ  ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»Вісник  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст]. Вип. 152.  У  2-х  томах.  Том  1  /  Чернігівський  національнийпедагогічнийуніверситетімені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 276 с. (Серія: педагогічнінауки)С.60-63
  3. Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М., Ткаченко І.В., Кирієнко Д.М. Могильний Ф.В. «ОПТИМІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ДПтС» Фахове наукове видання з педагогічних наук „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка” (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. No 1-05/1, наказ МОН науки УкраїниNo 1222 від 7.10.2016 р.).
  4. Пилипенко В.М., Лисюк С.М., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В. Вплив світових воєн на навколишнє середовище. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, Академія Держаної пенітенціарної служби (м. Чернігів, 19 квітня 2018 року). Чернігів, 2018. С. 46-53.
  5. Пилипенко В.М., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В., Лисюк С.М. Формування готовності курсантсько-студентської молоді до захисту батьківщини у процесі спортивно-масової діяльності. «Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «juniorz»»:Матеріали міжнародної науково-практичній конференції, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк. 15-16 квітня 2019 року). Луцьк, 2019.
  6. Пилипенко В.М., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В. Тактика й техніка гри футбольного воротаря. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал Академії ДПтС. Чернігів. № 1(2). 2019.
  7. Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М. Підвищення функціональних можливостей фахівців пенітенціарної системи в процесі фізичної підготовки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал Академії ДПтС. Чернігів. № 1(2). 2019.
  8.  Лисюк С. М, Пилипенко В. М, Сорокопуд В. Б,   Ткаченко І. В.ВПЛИВ СВІТОВИХ ВОЄН НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  //  Правові, соціальні та екологічніаспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [редкол. :Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерствоюстиції України, АкадеміяДержавноїпенітенціарноїслужби. Чернігів, 2018. – С. 46-53.
  9. Петрик Д.П., Могільний Ф.В., Сорокопуд В.Б., «РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК  САМОЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ  ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»Вісник  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст]. Вип. 152.  У  2-х  томах.  Том  1  /  Чернігівський  національнийпедагогічнийуніверситетімені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 276 с. (Серія: педагогічнінауки)С.60-63
  10. Сорокопуд В.Б., Лисюк С.М.,Ткаченко І.В., Кирієнко Д.М. Могильний Ф.В. «ОПТИМІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ДПтС» Фаховенауковевидання з педагогічних наук „НауковийвісникМелітопольського державного педагогічногоуніверситету. Серія: Педагогіка” (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. No 1-05/1, наказ МОН науки УкраїниNo 1222 від 7.10.2016 р.).