Soft skills development in teaching professional training

4–11 вересня Мірошниченко Оксана Миколаївна, начальник кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент взяла участь у міжнародному стажуванні «Розвиток Soft skills у професійній підготовці викладачів». Програмою стажування було передбачено виїзний семінар, який проходив в Італії протягом тижня.

Модулі програми стажування містили в собі формування таких компетентностей: модуль 1 – комунікативні навички. Модуль передбачає розвиток уміння вибудовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу на різних рівнях через вербальні і невербальні техніки з урахуванням специфіки та інтересів другої сторони переговорів; модуль 2 – навчання протягом усього життя та навички управління інформацією. Робота в модулі спрямована на вміння успішно формувати стратегію управління власним розвитком в умовах швидких змін, а також можливість ефективно здійснювати саморегульоване навчання та пошук відповідної інформації з різних джерел і вміння ними ефективно керувати; модуль 3 – управлінські навички. Модуль містить розвиток уміння здійснювати наставництво та бути готовим до ситуаційного лідерства, а також розвиток проєктного мислення із застосуванням системного підходу для вирішення актуальних освітніх завдань (12 акад. год тренінгової програми).

Нині навчання триває у дистанційному форматі.