Соціально-психологічні та гумані- тарні виміри безпеки життєдіяльності

20 жовтня кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби взяла участь у I науково-практичній конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні та гуманітарні виміри безпеки життєдіяльності», яка відбулася на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Від кафедри на пленарному засіданні виступила доктор педагогічних наук, професор Вікторія Аніщенко з доповіддю на тему «Соціальна відповідальність курсантів як важлива складова формування особистості майбутніх офіцерів».

Учасниками  конференції стали понад 120 науковців з 26 закладів вищої освіти України, які обговорили проблеми у царині соціальних, філологічних, педагогічних і психологічних наук.
На пленарному засіданні дискутували про чинники ефективної організації освітнього процесу, особливості гуманітарної підготовки майбутніх офіцерів, вплив війни на сучасний український медіадискурс.