Слухачі та студенти відвідали Чернігівський апеляційний суд

У період з 05.11.2018 по 24.11.2018 року відбулась навчально-екзаменаційна сесія слухачів та студентів 4-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040102 «Правоохоронна діяльність». Для складання навчально-екзаменаційної сесії прибуло 28 осіб, з яких 18 слухачів навчаються за державним замовленням, 10 студентів навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Лекційні, практичні, семінарські заняття проводились у навчальному корпусі № 3 за адресою вул. Музична 2а професорсько-викладацьким складом Академії, під час яких слухачі та студенти отримали ґрунтовні знання, поради для застосування на практиці та розширили свій кругозір. Так, 14 листопада професором кафедри ТСП, доктором юридичних наук Тагієвим С. Р. було організовано відвідування Чернігівського апеляційного суду, під час якого приєднався заступник голови суду Валерій Заболотний, який детально розповів про розгляд кримінальних проваджень у суді апеляційної інстанції.

Під час навчання слухачі та студенти склали 5 заліків з таких дисциплін:  «Цивільний процес», «Екологічне право», «Організація та охорона праці засуджених», «Теорія пенітенціарії», «Судова медицина та психіатрія», а студенти додатково ще склали «Страхування» та 5 іспитів: «Пенітенціарна психологія», «Кримінально-виконавче право», «Соціально-виховна робота», «Кримінальний процес», «Основи охорони праці». Рівень абсолютної успішності курсу за сесію становить 100 %, якість успішності – 65,7 %.

17 листопада куратором курсу, майором внутрішньої служби Петриком Дмитром Петровичем після навчальних занять для слухачів та студентів 4-го курсу було організовано екскурсію на Чернігівську броварню «Bierwelle».

Факультет заочного, контрактного навчання

та підвищення кваліфікації працівників