Сікун Антон Миколайович

заступник начальника кафедри

ORCID:0000-0003-1484-8830

Біографічна довідка:

У 2018 році закінчив Академію Державної пенітенціарної служби, за спеціальністю «Право» та здобув кваліфікацію магістр.

З 2018 року навчається в аспірантурі Академії Державної пенітенціарної служби.

З 2023 року Голова Ради молодих вчених при Чернігівській ОДА.

Наукові інтереси: Правове регулювання праці осіб, які утримуються в установах виконання покарань.

Хронологічний покажчик праць 20182023 рр.

2018 р.

 1. Шумна Л. П., Сікун А. М., Коренькова Т. Ю. Аналіз проблемних питань праці засуджених. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.Чернігів: Академія ДПтС. 2018. № 2 (4). С. 37–52.

 2019 р.

 1. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Олійник О. І., Сікун А. М. Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства. Національний юридичний журнал: теорія і практика. № 4 (38). С. 118–122.
 2. Шумна Л. П., Сікун А. М., Коренькова Т. Ю. Соціальна адаптація осіб, звільнених з установ виконання покарань в умовах реформування пенітенціарної системи. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 32–43.
 3. Сікун А. М. Деякі питання праці осіб, засуджених до арешту. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення:зб. тез доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 жовтня 2019 року).  Право. 2019. С. 455–459.
 4. Сікун А. М. Історико-правовий аспект праці засуджених в Україні. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової та соціальної держави: зб. тез доп. ІV заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 квітня 2019 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 127–131.

 2020 р.

 1. Sikun A., Matyukhina N., Borysenko I., Malakhova A. On the issues of financing the effectiveness of pedagogical activity in the higher education of Ukraine: legal aspects. Financial and credit activity-problems of theory and practice. № 1 (32). P. 482–493.
 2. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Сікун А. М. Практикум для підготовки до занять з трудового права. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 80 с.
 3. Шумна Л. П., Огородник О. Г., Огородник О. О., Заліська Ю. В., Сікун А. М. Проблеми застосування юридичної техніки в трудовому праві. Право і суспільство. № 3. С. 110–116.
 4. Шумна Л.П., Сікун А.М., Кисельов Д.В. Інститут медіації як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. Актуальні проблеми держави і права.  № 88. С. 163-169
 5. Сікун А.М. Деякі питання щодо залучення засуджених до робіт без оплати праці / Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю та соціальний захист. Х Міжнародна науково-практична конференція. м. Харків, 9 жовтня 2020 року.  Право. 2020 С. 415 – 418
 6. Сікун А.М. Порівняльний аналіз праці засуджених до позбавлення волі та обмеження волі. Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 6 листоп. 2020 р.).  Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. С. 97-101.

 2021 р.

 1. Сікун А.М., Хоменко Д.Ю. Система стримувань і противаг у територіальній організації влади в Україні. Кримінально-виконавча система україни та її роль у розбудові правової і соціальної держави:матеріали VII заочної наково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 бер. 2021 р.). Чернігів, 2021. С. 162-165.
 2. Сікун А.М. Фізична-особа підприємець, як одна із сторін колективного договору. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: збірник матеріалів конференції (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів, 2021. С. 356 – 359.
 3. Сікун А.М., Хоменко Д.Ю. Розвиток системи соціального забезпечення та соціального захисту. Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Харків, 04 черв. 2021 р.). Харків, 2021.  С. 276-279
 4. Сікун А.М., Хоменко Д.Ю. Освіта засуджених до позбавлення волі як один із засобів виправлення і ресоціалізації. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 277-280.
 5. Сікун А.М. Сучасний стан освіти засуджених, як засіб виправлення та ресоціалізації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 2(13) С. 46-56.

 2022 р.

 1. Сікун А. М., Хоменко Д. Ю. Трудові права та гарантії під час воєнного стану. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022:матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 202-205.
 2. Сікун А. М., Мірошниченко О.А. До питання праці засуджених під час дії правового режиму воєнного стану. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 209-211.
 3. Сікун А. М., Хоменко Д. Ю. Інтегроване управління кордонами. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 лист. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 190-194.
 4. Сікун А. М., Мірошниченко О. А. Праця засуджених в пенітенціарних установах за законодавством республіки Польща. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 2-3 груд. 2022 р.); Кременчук : «Liha-Pres», 2022. С. 91 – 94.
 5. Сікун А. М., Хоменко Д. Ю. Деякі проблемні питання національного законодавства, щодо захисту прав людини. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави. матеріали Х Всеукр. заочній наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 205 – 207.
 6. Сікун А. М., Варламова Я. Г. До питання обліку робочого часу під час повітряної тривоги. Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення : матеріали наук.-практ. круг. столу (м. Хмельницький, 09 грудня 2022 р.); Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 158 – 160.
 7. Царюк С., Мірошниченко О., Сікун А. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин в умовах воєнного стану. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, № 2(12).
 8. Шумна Л.П., Шеремет О.С., Сікун А.М. Трудове право: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге. Чернігів: ПАТ “ПВК”Десна”, 2022. 158 с.
 9. Шумна Л.П., Іваненко А.О., Денисенко К.В., Сікун А.М. Трудове право: практикум. Вид. 2-ге. Чернігів: ПАТ “ПВК”Десна”, 2022. 211 с.
 10. Sikun A. Problems with the use of the labor of convicted in Ukrainian penitentiary facilities i.e. prisons. Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych: Monografia / ed. by B. M. Nowak. Warsaw : SWWS, 2022. P. 313–317. URL: //swws.edu.pl/odpowiedzialnosc-prawnapracownikow-i-funkcjonariuszysluzby-wieziennej-oraz-innychformacji-umundurowanych/.
 11. Puzyrov, M., Krupko, Y., Mytska, O., Yermak, O., & Sikun, A. (2022). Guaranteeing the Exercise of the Right to Medical Care of Prisoners of War in the Context of International Protection. Cuestiones Políticas, 40(75). P. 717-740.

2023

 1. Міжнародне право: ілюстрований курс лекцій: навч.-метод. посіб. / уклад.: Н. Б. Шамрук, К. В. Денисенко, А. М. Сікун. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. 306 с.
 2. Історія держави та права України: ілюстрований курс лекцій: навч.-метод. посіб. / уклад.: Н. Б. Шамрук, К. В. Денисенко, Сікун А.М., Кравець Д.М. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. 401 с.
 3. Сікун А.М. Cучасний стан реалізації права на працю ув’язненими, які тримаються в слідчих ізоляторах. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. № 2(19). С. 55-66.
 4. Сікун А.М. Щодо праці засуджених в умовах діджиталізації світової економіки. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану. між. наук.-прак. конф. (Чернігів, 25-26 квітня 2023 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2023. С. 322 – 326.
 5. Сікун А.М., Сокол М.В. Забезпечення права на освіту в умовах війни. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених і студентів (м. Чернігів, 18 трав. 2023 р.); Чернігів: Національний університет «Чернігівська політехніка», 2023. С. 145 – 147.
 6. Сікун А. М., Варламова Я. Г. До питання дистанційної роботи в умовах дії правового режиму воєнного стану. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави. ХI Всеукраїнська заоч. наук.-прак. конф. (Чернігів, 26 травня 2023 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2023. С. 122-125.