Школа професійного розвитку викладачів трудового права

2–3 червня проректор Академії з науково-освітньої роботи доктор юридичних наук, професор Вячеслав Пузирний, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права кандидат юридичних наук, доцент Оксана Мірошниченко та заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права капітан внутрішньої служби Антон Сікун у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності взяли участь у «Школі професійного розвитку викладачів трудового права». На платформі ZOOM разом з фахівцями трудового права було прослухано цікаві лекції доповідачів, які поділилися власним досвідом та здобутками. З вітальним словом до учасників заходу звернулися: Олег Ярошенко, доктор юридичних наук, професор, проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Юлія Гришина, доктор юридичних наук, професор, президент Commission on Legal Education and Awareness; П’єр Боссан, менеджер Програми підтримки ОБСЄ для України.

Цікавими та корисними були виступи:

Марини Пижової, доктора юридичних наук, доцента, проректора Державного податкового університету – «Професійний розвиток викладача – запорука якісного освітнього процесу».

Олега Ярошенка, доктора юридичних наук, професора, проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – «Інноваційне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін трудо- правового циклу».

Олени Луценко, кандидата юридичних наук, доцента, доцента Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – «Інтерактивні інструменти у викладанні навчальної дисципліни «Трудове право» та feedback студентів».

Олени Москаленко, доктора юридичних наук, професора, декана Державного біотехнологічного університету – «Проблеми комунікації учасників освітнього процесу при викладанні навчальної дисципліни «Трудове право» в умовах війни та карантину».

Сергія Мудрука, члена сенату Commission on Legal Education and Awareness, президента міжнародного об’єднання тестологів «Універсальна екзаменаційна мережа» з темою «Завдання з Трудового права України у складі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту».

Галії Чанишевої, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри Національного університету «Одеська юридична академія» – «Інноваційна методика викладання навчальної дисципліни «Трудове право» при підготовці здобувачів вищої освіти до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту».

Наталії Мельничук, доктора юридичних наук, професора, заступника директора Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка – «Особливості викладання навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів неюридичних спеціальностей».

Олександра Пижова, голови сенату Commission on Legal Education and Awareness, проректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, який розповів про політику розвитку та реформування вищої юридичної освіти.