Щербина Наталія Олексіївна

доцент кафедри,

кандидат історичних наук

ORCID: 0009-0002-5573-0505

Біографічна довідка:

Наукові інтереси: 

Основні публікації за останні роки

 1. Бойко Н.О. Археологічні дослідження Ю. С. Виноградського на Сосниччині // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали ХІІ Міжнародної студентської наукової конференції (Чернігів, 12–14 квітня 2013 р.) / Інститут археології НАН України, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова. Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2013. С. 27–29.
 2. Бойко Н.О. Становлення Ю. С. Виноградського-краєзнавця // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. Вип. 6. Київ – Глухів, 2013. С. 407–410.
 3. Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю. С. Виноградського // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. Вип. 7. Київ – Глухів, 2014. С. 198–201.
 4. Бойко Н.О. Діяльність Ю. Виноградського на чолі Губернського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини // Шрагівські читання: збірник статей і матеріалів. Чернігів : Просвіта, 2014. Вип. 3. С. 227–231.
 5. Бойко Н.О. Громадська діяльність Ю. C. Виноградського у 1917 р. – на початку 1920-х рр. на Чернігівщині // М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Михайла Коцюбинського. Чернігів.: Видавець Лозовий В.М., 2014. С. 42–51.
 6. Бойко Н.О. Основні етапи життєвого шляху Ю. С. Виноградського // Сіверянський літопис. 2014. № 6. С. 298– 308.
 7. Бойко Н.О. Краєзнавча діяльність Ю.С. Виноградського у 1945–1965 роках // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. (Серія «Пам’яткознавство Північного регіону України», № 7). К. : Центр пам’яткознавства НАН України, 2015. С. 187–193.
 8. Бойко Н.О. «Реєстр археологічних колекцій Сосницького краєзнавчого музею» 1946 р. як історичне джерело // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали ХІV Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 17–19 квітня 2013 р.) / Інститут археології НАН України, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського, Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. С. 16–18.
 9.  Бойко Н.О. Діяльність Сосницького краєзнавчого музею на чолі з Ю. С. Виноградським (1920–1938 рр.) // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. Вип. 8. Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. С. 303–306.
 10. Bojko N. Działalność ukraińskiego krajoznawcy Juria Wynogradskiego w Warszawie (1897–1915) // Nauka i studia. 2015. Nr. 8. Аrk. 85–90
 11. Бойко Н.О. Історіографія життєвого шляху та наукового доробку Ю. С. Виноградського // Сіверянський літопис. 2015. №. 3. С. 140–148.
 12. Бойко Н.О.  «Діяльність сосницького міського голови О. С. Виноградського (1905–1917 рр.)» // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. Вип. 2. C. 169–176.
 13. Бойко Н.О. Нововиявлена автобіографія Ю. С. Виноградського // Сіверянський літопис. 2015. №. 5. С. 52–57.
 14. Бойко Н.О. «Формування наукового світогляду сосницького краєзнавця Ю. С. Виноградського» // Історикоархеологічний та природноекологічний та потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови. Матеріали науково-практичної конференції (Чернігів–Мезин, 17–18 вересня 2015 р.). Чернігів, 2015. С. 37–42.
 15. Щербина Н. Спогади сучасників про сосницького краєзнавця Ю. С. Виноградського // Ніжинська старовина. Ніжин – Київ, 2017. – 24(27). – С. 143–155.
 16. Щербина ННеопублікований нарис Ю.С. Виноградського «В обіймах природи» // Подесення в контексті європейської історичної і природної спадщини: Збірник наукових праць. Вип. 1. Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка; SCRIPTORIUM, 2018. С. 160– 72.
 17. Щербина Н. З історії музейної справи у Чернігові за доби визвольних змагань // Шрагівські читання: збірник наукових праць. – Чернігів: SCRIPTORIUM, 2022. Вип. 5. С. 137–151.
 18. Щербина Н. Ю.С. Виноградський: життєвий шлях та краєзнавчий доробок. К., 2022. 288 с.