Річна атестація аспірантів та ад’юнктів Академії

У період з 26 по 28 жовтня 2021 на кафедрах, за якими закріплені аспіранти та ад’юнкти, була проведена річна атестація.

Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти та ад’юнкти звітували про хід виконання освітньо-наукової складової та результати наукових досліджень за 2020/2021 навчальний рік, а аспіранти 4 року навчання – про стан готовності дисертаційного дослідження.

За результатами проведення річної атестації та на підставі протоколів засідань кафедр було ухвалено рішення затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами (ад’юнктами) 1, 2, 3 та 4-го року навчання за 2020/2021 навчальний рік, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».