Ректор Академії провів лекцію з педагогіки вищої школи

26 березня для слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» ректором Академії ДПтС Тогочинським О.М. було проведене відкрите показове лекційне заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» на тему: «Наукові засади, принципи та органи управління закладом вищої освіти». До основних питань лекції було віднесено: 1. Наукові засади, завдання, напрями та принципи діяльності закладу вищої освіти. Типи закладів вищої освіти; 2. Органи управління закладом вищої освіти. Структура управління; 3. Органи громадського самоврядування у закладі вищої освіти; 4. Методична робота у закладі вищої освіти.

О.М. Тогочинський зосередив увагу на основних завданнях та методичній роботі закладу вищої освіти.

На занятті були присутні проректори, наукові та науково-педагогічні працівники  Академії.