Ребкало Микола Миколайович

rebkalo

доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

Біографічна довідка.

У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. У 2008 році захистив дисертацію по темі «Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект)» на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Напрям наукових пошуків: проблеми становлення та розвитку системи державного управління у сфері виконання покарань; проблеми діяльності персоналу кримінально-виконавчої служби та шляхи його вдосконалення; організаційно-правові аспекти управлінської діяльності у сфері пробації.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента.

Хронологічний покажчик праць 20152020 рр.

2015 р.

 1. Ребкало М. Деякі чинники удосконалення законності та дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект. Право і державне управління. 2015. № 4. С. 93–96.

2016 р.

 1. Ребкало М. М. Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект): монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. 176 с.
 2. Ребкало М.М. Теоретичні та організаційні аспекти удосконалення управлінського персоналу органів та установ виконання покарань. Право і державне управління. 2016. № 2. С. 64-68.

2017 р.

 1. Ребкало М. М. Особливості системоутворення державного управління  пробацією на етапі її становлення. Вісник Мін’юсту. 2017. № 4. С. 33–37.
 2. Ребкало М. М. Персонал пробації Міністерства юстиції України: поділ та шляхи вдосконалення. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. Чернігів: ЧНТУ, 2017. № 1 (3). 107 с.

2018 р.

 1. Rebkalo M. M. Forms of professional skills improvement of the personnel of the State Criminal and Executive Service of Ukraine: advantages and disadvantages. Crіmіnal and executive System: Yesterday. Today. Tomorrow: a Scientific Journal. Chernihiv: Academy of the SPS, 2018. № 1 (3). P. 225–232.
 2. Ребкало М. М. Особливості імплементації деяких положень гуманітарного права в Українське законодавство Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 2 (4). С. 7–16.
 3. Ребкало М. М. Деякі шляхи вдосконалення сержантського складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 3 (5). С. 107–119.

2019 р.

 1. Ребкало М. М. Сутнісні аспекти державно-управлінського впливу Кабінету Міністрів України на середовище мешкання людини. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. Чернігів: ЧНТУ, 2019. № 1 (7). С. 115–123 с.
 2. Ребкало М. М. Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів Міжнародного морського права. Актуальні проблеми правознавства. Вип. 3 (11). 2019 р. С. 59–64.
 3. Ребкало М. М. Шляхи врегулювання правого статусу Азовсько-Керченської акваторії: міжнародно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Серія Право. Випуск 58. Том 2. С. 196–199.

2020 р.

 1. Ребкало М. М. Аспекти ефективності охорони екології Чорного моря: міжнародно-правовий огляд. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 1 (30). С. 227–231.
 2. Ребкало М. М. Актуальні аспекти міжнародно-правового статусу Арктики та заходи щодо його стабілізації. Приватне та публічне право. 2020. № 1. С. 110–115.
 3. Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С. Особливості реалізації права на освіту в Україні: аналітично-правовий огляд. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7). С. 13–22.
 4. Олійник В. С., Ребкало М. М. Проблеми конституційно-правового регулювання недоторканності народних депутатів в Україні: шляхи їх вирішення з урахуванням європейського досвіду. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 45–66.
 5. Ребкало М.М. Курс лекцій з Міжнародного права: навч.-метод. посіб. Чернігів, Академія ДПтС. 2020. 229 с.
 6. Маслова Л.А., Ребкало М.М., Захарченко К.О. Актуальні проблеми забезпечення  міжнародних гарантій релігійної свободи та конституційного права на свободу віросповідання в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020.   № 3. C. 7-20
 7. Ребкало М.М, Шумна Л.П., Олійник В.С. Форми підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: переваги та недоліки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2 С. 50-62

2021 р.

 1. Ребкало М.М. Деякі аспекти міжнародного гуманітарного права: істотко-правовий підхід. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  (Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.345-348.
 2. Ребкало М.М. Олійник В.С. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як джерело  конституційного права України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 1(12). С. 7-18.