старший викладач

підполковник внутрішньої служби

ORCID:0000-0001-5908-6265

Біографічна довідка:

у 1998 році закінчив Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту.

у 2018 році закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (магістр).

Публікації останніх років:

1. Пушкарський В.Г., Чибісов О. В. Актуальні вектори професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в умовах воєнного стану. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2022. № 2 (9): 202–218.

2. Пушкарський В.Г. Роль професійної успішності викладача закладу вищої освіти в якісній підготовці фахівців. Науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами». м. Харків. 2021.

3. Пушкарський В.Г. Інформаційні технології для забезпечення наочності освітнього процесу здобувачів вищої освіти». Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022».. м. Чернігів. 2022.