PROM2020 – мобільність молодих науковців Україна-Польща

З 10 по 23 лютого 2020 року науково-педагогічні працівниці кафедри психології Юлія Борець та Уляна Настояща проходили стажування в Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II у межах PROM 2020 – програми мобільності Україна-Польща для молодих науковців та аспірантів.

Під час стажування взяли участь у науковій конференції «Психічне здоров‘я особистості: філософський, соціокультурний, психологічний вимір» (IV International Research & Training conference “Public Health – Social, Educational and Psychological Dimensions”), за результатами якої опубліковано тези виступу; поглиблили навички статистичного аналізу та підвищили кваліфікацію з методології психологічних дослідження; відвідали індивідуальні консультації з актуальних європейських стандартів методологічних досліджень.

Найвагомішим результатом участі в PROM 2020 – програмі мобільності Україна-Польща є домовленість про підписання Договору про співпрацю між Академією Державної пенітенціарної служби та Інститутом Психології, Факультету соціальних Наук, Католицького Університету в Любліні.