Проблеми дотримання трудових і соціальних прав засуджених

17 червня науково-педагогічні працівники кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права за участю курсантів 2-го курсу провели круглий стіл на тему «Проблеми дотримання трудових і соціальних прав засуджених та ув’язнених за умов реформування пенітенціарної системи в Україні».

Начальник кафедри ТІДПКП, к. ю. н., доцент Наталія Шамрук у своїй доповіді акцентувала увагу на підвищенні трудової мотивації засуджених.

Особливу увагу учасників привернуло актуальне нині питання праці засуджених та ув’язнених в умовах воєнного стану, з яким виступив заступник начальника кафедри ТІДПКП Антон Сікун.

Старший викладач кафедри ТІДПКП Дар’я Кравець порушила питання особливостей залучення засуджених та ув’язнених до праці в СІЗО.

Також науково-педагогічні працівники кафедри разом з курсантами обговорили такі питання: проблеми забезпечення прав і свобод засуджених у процесі їх залучення до праці (доцент кафедри, к. ю. н., доцент Леонід Самофалов); праця осіб, які утримуються в установах виконання покарань, відповідно до міжнародних норм (доцент кафедри, к. н. держ. упр., доцент Микола Ребкало); праця як інструмент ресоціалізації засуджених (доцент кафедри, к. ю. н., доцент Владислав Олійник); залучення до праці засуджених жінок: досвід зарубіжних країн (Катерина Братко); особливості соціальних прав засуджених до позбавлення волі (Софія Головацька).