Презентація навчального посібника «Соціальне страхування»
У приміщенні читальної зали наукової бібліотеки Академії відбулася презентація навчального посібника «Соціальне страхування: навчальний посібник / уклад.: О. В. Товстиженко, О. Г. Гончаренко, К. Ю. Сіренко. 2-ге видання переробл. та доповн. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 182 с.».
Начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін доктор економічних наук, професор Оксана Гончаренко зробила короткий екскурс щодо вивчення навчальної дисципліни «Страхування» курсантам спеціальності 051 «Економіка» та студентам спеціальності 081 «Право». А також зазначила, що в навчальному посібнику розкрито соціальну та економічну сутність страхування, подано характеристику діяльності Фондів соціального страхування України та їх нормативно-правове регулювання, функціонування страхових компаній у ринкових умовах. Автори видання поповнили фонд наукової бібліотеки, подарувавши 15 примірників.