«Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи»

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи», яка відбудеться 1 листопада 2018 року за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

У рамках конференції планується пленарне засідання та робота секцій:

Секція 1. Філософсько-правове розуміння категорій «свобода» й «несвобода».

Секція 2. Правові та психолого-педагогічні засади функціонування органів пробації.

Секція 3. Цивільно-правовий напрям забезпечення прав людини в місцях несвободи.

Секція 4. Забезпечення безпеки, дотримання прав і свобод засуджених, персоналу та інших осіб кримінологічними, кримінально-правовими, процесуальними та кримінально-виконавчими засобами.

Орієнтовний регламент роботи конференції (1 листопада 2018 року)

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників конференції

10:00 – 10:15 – фотографування учасників конференції

10:15 – 11:15 – пленарне засідання

11:15 – 11:30 – перерва

11:30 – 13:00 – продовження пленарного засідання

13:15 – 14:00 – обід

14:00 – 14:30 – переїзд до навчального комплексу № 2

14:30 – 17:00 – робота секцій

17:00 – 17:30 – брейк-кава

17:30 – 18:30 – підведення підсумків роботи конференції

18:30 – від’їзд учасників конференції

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Відповідальні особи оргкомітету конференції:

+38(050)4480737 Аніщенко Вікторія Олександрівна

+38(095)4080572 Пузирьов Михайло Сергійович

Необхідна інформація:

Реєстрація учасників конференції проходитиме 01 листопада 2018 року о 09:00 – 10:00 за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 21 вересня 2018 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

– заявку (зразок заявки додається);

– тези доповіді;

– електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресою: ndcacademy14000@gmail.com).

Учаснику конференції необхідно враховувати, що усі витрати щодо відрядження, проживання та харчування здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила.

Організаційний внесок не передбачений.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

  • Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написані й акуратно оформлені.
  • Обсяг – 3 – 5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова.
  • Поля: відступ 10 мм; з усіх сторін поля – 20 мм.
  • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  • Перший рядок – (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище, ім’я, по батькові автора.
  • Другий рядок – (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) (подвійний абзац).
  • Наступний абзац – (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді.
  • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині.
  • Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у квадратних дужках.
  • Наприкінці тексту доповіді, у разі потреби, розміщують список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог МОН України.

Зразок заявки