Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи

1 листопада 2018 року у місті Чернігові Академією Державної пенітенціарної служби спільно з офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і науки України проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи».

Конференція продовжила традицію щорічних наукових форумів, започаткованих в Академії Державної пенітенціарної служби спільно з Міністерством юстиції України та Міністерством освіти і науки України у 2016 році.

У роботі заходу взяли участь учені та спеціалісти державних органів, представники навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій України та Білорусі, члени міжнародних правозахисних структур.

Учасники зібрання обмінялися думками щодо актуальних проблем цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, кримінології, пенітенціарної педагогіки та психології, а саме: філософсько-правового розуміння категорій «свобода» й «несвобода»; правових та психолого-педагогічних засад підготовки здобувачів вищої освіти і функціонування органів та установ виконання покарань; зростання ролі цивільно-правового напряму забезпечення прав людини в місцях несвободи; забезпечення безпеки, дотримання прав і свобод засуджених, персоналу та інших осіб кримінологічними, кримінально-правовими, процесуальними і кримінально-виконавчими засобами.

У процесі обговорення встановлено, що головною метою створення оновленої державної системи виконання кримінальних покарань в Україні на початку 90-х років минулого сторіччя була необхідність переходу від виконання покарання в межах радянської виправно-трудової системи до більш сучасної, європейської моделі виконання покарань, яка повинна була б ґрунтуватись на загальноприйнятих міжнародних стандартах у галузі виконання покарань, і реорганізуватись в умовах гуманізації умов відбування покарання та забезпечення прав і законних інтересів засуджених.

Ключовою метою процесу реформування, започаткованого у 2016 році Міністерством юстиції України, стало перетворення пенітенціарної системи за мінімальні часові та матеріальні ресурси на систему, в якій засуджений, відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, засвоїв соціально схвалювані стандарти поведінки, набув ціннісних орієнтацій й свідомого підпорядкування моральним і правовим нормам, відновив втрачені й ослаблені в результаті фізичної ізоляції соціальні зв’язки, функції і свій правовий статус. Реформа повинна відбуватися з акцентом на всемірному забезпеченні прав та свобод людини – і засуджених, і персоналу.