Підвищення кваліфікації працівників

16–17 листопада 2019 року на базі другого навчального корпусу Академії ДПтС працівники Директорату публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України пройшли курси підвищення кваліфікації. Серед тем, що викликали найбільшу зацікавленість у слухачів, були ті, що висвітлювали: риторику мас-медійного дискурсу: виявлення засобів впливу на аудиторію; управління як соціальний процес; комунікаційну компетентність особистості в діловому середовищі; процедури робочих процесів у системі органів виконавчої влади; здійснення моніторингу реалізації проєктів та програм, пов’язаних з державним управлінням; аналіз стану проблемних аспектів і підготовку пропозицій та ін.

Для проведення занять були залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники Академії ДПтС: доктор економічних наук, професор Гончаренко О. Г., доктор психологічних наук, доцент Данильченко Т. В., кандидат філологічних наук Набок А. І. Під час дискусій, тренінгу, розгляду проблемних питань слухачі продемонстрували глибокі та всебічні знання у сфері вдосконалення підходів щодо управління людськими ресурсами, оптимізації робочих процесів у системі органів виконавчої влади.